>PAB00007763 MVFEMVKNSLRAVQERFVETNQEIPPVRVVVADGIEDVAIKISDEGGGIPRSGLPNIFTYLYSTAESPASEEVSMAGYGYGLPISRLYARYFGGDLQVISMEGYGK*