>OB05G19800 MEMAEELGHLLVFGFLFSLAAYMVAPAMTDVTMAALCPGRDECSLAIYLTGLQQAFRYFNCMEPVYTF* >OsR498G0510418500.01 MEMADELGHLLVFGFLFNLGVYMVAPAMTDVTMDALCPGQDECSLAIYLTGLQQAVQ* >Solyc07g026920.1 MVLEGMDKFGGLKHLFVTIFMSQLAIFVVTPAMPDVTMMLLCPAQDECSLAIYLSGFQQALRKPRCVFSRHFPLPFMFYCFPNTFFAKFNYMYVLFSFLTSVPIH*