>Aco010202 MDGINRYEEDEVSVMGFENPRSPISSYNNSENYVEDEDREPPQVPPHLQHTLLGFPASQDALGTLPLPQKTNLNHLYIENREGPRMVVALGNTQRFRSKYVTVVIYKPVRRK* >Aco010407 MFSNWIRMVRVLHSFSTTDEAEHPDTLAYSQRLPTEIMDHAGGDDNEGVAVVGFEVPTSPDSSYNNPIPGNEDEAREPPLAPPHLNQTLLSFPPSQDDSSSLPLPQNVILNHLYIEKESSRSVVALGITHRYRSKFVTVVLYKPVQRRGT* >AT2G28060 MNSQNPDDHEDTTVVGFEVPVSPVSSYNNVYSSTEDETRDPPAVPPHLQHSLLGNQGSMELAYAPQNVVLNHLYIENRDAPRSVVALGFSHRFRTKFVTVVIYKPVQRRGSANV* >ATR0680G193 MRFIKGILSESCPSKRCRPLMILLIETLCSIMDTLHSESHDEVNVVGFEVPGSPDSSYNNVLLGQEDGARDPPLVPPHLHQTLLSFPSTAGREASNALPLPHNVILNHLYIENKDAPRSVVALGLTHRFRSKYVTVVLYKPVERR* >Bradi2g01490 MDPQGREDHEGVRVVGFEVPTSPDSSYSNPIPGNEDEAREPPLVPPHLQHTLLSFPPSHDDSSSLPPPQPVVLNHLYIEKENSRSVVALGITHRFKAKFVTVVLYKPVQRR* >EGU0139G0542 MDGPSRDDHEGVTVVGFEVPRSPDSSYNNPIPGNEDEAREPPVVPPHLQHSLLRFPPSQDDSSSLPLPQNVILNHLYIENRESPRSVVALGITHRFRSKFVTVVLYKPVQR* >EGU0799G0013 MDGPRRDDHEGVNVMGFEVPSSPDSSYNNPIPGNEDEAREPPVVPPHLQHSLLSFVPSQDDSSSLPLPQHVILNHLYIQNRESPRSVVALGITHRFRSKFVTVVLYKPVQRR* >GSVIVG01005134001 MRPAFPTMCALDYVPEDLESISGFEPPQSPDSSYNNLELGSEDFAKEPPLVPPHLQMTLLNVPSSAVEIPPPMPRPQHVVLNHLYMQKGKSGPSVVALGSTNRFRAKYVTVVLYKSLQR* >GSVIVG01031523001 MNNPYGEDQDDTTVVGFEVPKSPDSSYNNVYPGHEDEAKDPPPVPPHLLHPLLSHPSSRDTSGTLPVPQNVILNHLYIENRETPRSVVALGITHRFRSKFVTVVLYKPVQRSASTST* >HVU0036G1098 MDHRQGRDDHEGVQVVGFEVPASPDSSYSNPIPGSEDEDREPPLAPPHLQHTLLSFPPSHDDASSLPLPQPVVLNHLYIEKENSRSVVALGITHRFKAKYVTVVLYKPVQRR* >LOC_Os09g20010 MDRQVRGDHEGINVVGFEVPTSPDSSYNNPVPGNEDEAREPPLVPPHLQHTLLSFPPSQDDSSSLPPPQNVVLNHLYIEKENSRSVVALGITHRFRAKFVTVVLYKPVQRR* >MAC05G1703 MDRTDGDDHEGGSVVGFEVPRSPDSSYNNPIPGNEDEAREPPLVPPHLHHTLLNYPHGQDDPSSLSMPQNVILNHLYIGNQDGPRSVVALGITHRVRSKYVTVVLYKPVQRR* >MAC09G1535 MDCPNGDDHEGVSVVGFEVPRSPDSSYSNPIPGNEDEAREPPLVPPHLHHTLLNYSHSQDDPGSLIAPQNVILNHLYIENQDGPSSVVALGITHRFRSKYVTVVLYKPVQRR* >MAC09G2371 MEMIIVVGFEVPRSPDSSYNNPVAGNEDEAREPPLVPAHLHHTSLNYPPSQDDPSSISVPQNVILNHLYIENRDGPRSVVAMGITHRFRSKYVTVVLYKPVQRR* >Mapoly0126s0046 MEFCSAGVVAQPGTIAEDTEPIWTAEDLAEKMRLDGVPVTFNWKHAGSNIQLWGSWDNWSTRRTMLHDEYGCYLVLILLPGRYEYYYVLDRNCTYPDELYLNNHHELEVFEREERRFGEAFLSTRPAILNQGPESPRSSYTSDFFTYEDFEKEPPLLPPHLSTTVLNATHLEGEPSVIPPPHYATINHMFRDISAHKIPGQGLCACLGFTHRFRSKYVSMVLYKPEFEGQDVGSIV* >Mapoly1745s0001 MKLAIVDQVPESPKSSYTCEYFAEEDFKEEPPVLPPHLSITVFSSGNVDGEPSGIAPPHYSTVNHVYIDTAAHQNPEARKCVCLGITHRFRNKYVSMVLYKPKL* >OB09G15000 MERQGRGDHEGVNVVGFEVPTSPDSSYNNPVPGNEDEAREPPLVPPHLQHTLLSFPPSQDDSSSLPPPQNVVLNHLYIEKENSRSVVALGITHRFRAKFVTVVLYKPVQRR* >Oropetium_20150105_07002 MVELTVFKWVRQRAVGIWTNKEWEGVNVVGFEVPASPDASYNNPIPGNEDEGREPPLVPPHLQHTLLSFPPSHDDSSSLPPPQNVVLNHLYIEKENTRSVVALGITHRFRAKFVTVVLYKPVHRRNGN* >PAB00032438 MGSDEGTVTMVLKCLQLVLPENNCNPYLPLQLMRSTREKMDNLGNMEVHDSTQEGVDVMEFEAPSSPDASYSNSFPGNEDEAKEPPTVPPHLQHTLLNCPVNVEASGSLPHPQNVILNHLYIGNAENTRSMVALGLTHRFRSKFVTVVLYKPARRRGM* >PEQU_24704 MQDGGTCVMGFEVPRSPESSYNNPIPGNEDEARDPPLAPPHLQHTLLGYPASQEGLGSLPSPQNVILNHLYIENRESPRSVVALGITHRIRNKFVTVVLYKPVQRR* >PH01000344G0430 MARQNRDGHEGVNVVGFEVPASPDSSYNNPVPGNEDEAREPPLVPAHLQHTLLSFPPSHDDSSSLPPPQNVVLNHLYIEKENSRSVVALGITHRFRAKFVTVVLYKSVQRR* >Potri.004G213600 MSNQYSEDHGEATVVGFEVPRSPDSSYNNVYPGNEDEVRDPPSVPQHLQHSLLSYPVSADTSETLPLPQNVILNHLYIENREAPRSVVALGFTHRFHSKFVTVVLYKPVQRRGSTST* >Potri.009G008700 MSNQFSEDNEDATVAGFEVPRSPDSSYNNAYPGNEDEVRDPPSVPPHLQHSLLSYPASADSSETLPLPQNVILNHLYIENRETPRSVVALGFTHRFHSKFVTVVLYKPVQRRGSTST* >Seita.3G116100 MDQHGRDDHEGVNVVGFEVPPSPDASYNNPVPGNEDEGREPPLVPPHLQHTLLSFPPSQDESSPLPQPQTVVLNHLYIEKESTRSVVALGITHRFRAKFVTVVLYKPVLRR* >Sobic.007G203700 MDQQGMDDHEGVHVVGFEVPPSPDSSYNNPIPGNEDEGREPPLVPPHLQHTLLSFPPSQDESSPLPQPQTVVLNHLYIEKENTRSVVALGITHRFKAKFVTVVLYKPVLRR* >Solyc00g090870.2 MNQAHRYGEAQDEAIVTGFEIPTSPDVSYNNVHPGNEDDAREPPMVPQQLHTTVLNHPSVTRDQSAELPSPQHVVLNHLYLEDRQAQGPVVAVGVTSRFRSKFVTVVLYKPAERRRGSTSNA* >Solyc06g010260.2 MNHPHPYGEDHDEPTVMGFEVPRSPDASYNNVYPGHIDEGREPPMVPPHLHHTLLNHPATGDESTSLPLPQNAVLNHLYIENGEVPRSVVALGVTHRFRSKYVTVVLYKPVQRK* >Spipo17G0040500 MDNHYGQDNEEVSVVGFEVPRSPDSSYTSPFPGNEDEARDPPLVPPHLQHPLLSYPPTRDCSGGIPSPQNVILNHLYIENREAPRSVVALGITHRFRSKYVTVVLYKPIPRRGT* >Spipo1G0025900 MEEPPEERTTTGDARRGVIGGGRRSAGSGRRLDDMPMEVLRIPLNQQRPPSITFRCPVASGENLTTCGGPAHTLHPSVRLPRPTNGFERLDTLSDAAGDYPHRPSTGAAISNGTRAAEEANLVGFEAPGSPDSTYDNPVPGDGDEDEARAPPSVPPQLQRSLLGAAAGYARGALPPPPSAVLNHLYIENGGSPRSVVALCITHRFHSKYVRVVLYKPVGRRGA* >TAE06561G002 MEHRQGRDDHEGVQVVGFEVPSSPDSSYSNPIPGNKDEAREPPLVPPHLQHILLSFPPSHDDGRSLHLPSPTLYCSLQHPMRNQV* >TAE17783G001 MRIGNRTESCCNMDHRQGRDDHEGVQVVGFEVPSSPDSSYSNPIPGNEDEAREPPLVPPHLQHTLLSFPPSHDDGSSLPLPQPVVLNHLYIEKENSRSVVALGITHRFKAKYVTVVLYKPVQRR* >TAE18186G001 MPTFGLSFHTRDLTLGTQKGNRTESCCNMDHRQGRDDHEGVQVVGFEVPSSPDSSYSNPIPGNEDEAREPPLVPPHLQHTLLSFPPSHDDGSSLPLPQPVVLNHLYIEKENSRSVVALGITHRFKAKYVTVVLYKPVQRR* >Zjn_sc00005.1.g07070.1.am.mkhc MVAKFLVYNAAGCWNMDRQGRDDHEEVNVAGFEVPASPDASYNNPVPGNEDEAREPPLVPPHLQHTLLSFPPNHDDSSSLPPPQNVVLNHLYIEKENTRSVVALGITHRFRAKFVTVVLYKPVHRR* >Zm00001d031520 MDQQGMHDHEGVHVVGFEVPPSPDSSYDNPVPGNEDEGREPPLMPPHLQHTLLSFPPSQDESSPLPQPQTVVLNHLYIEKENTRSMVALGITHRFKAKFVTVVLYKPVLRR* >Zosma107g00460 MNRQQYEDDNDGVCVVGFEIPRSPDSSYCNPIPGNEDETRDPPIVPPHLQHTLLNYPSSGDTSSHLPLPQNAILNHLYMENREPPRFVVALGMTHRIRLKHVTVVLYKPIQRR* >Zosma41g00540 MDRQFGEVDESVNLVAGFEVPRSPDSSYNNPIPGREDDMQAPMFVPPHLQHTLLSYSARGYVSNSLPSPWNAILNHLYIEKHESPRSVVALGFTHRFRSKYVTVILHKPIQTRVT* >Zosma67g00530 MDRQFGEDDESINVVVGFEVPRSPDSSYDNPIPSREDDAQVPLFVPLHLQHTLLSYPVSNSLPSPRSVILNHLYIENHDGPRSVVALGYTHRFQSKYVTVVLYKPIQSRAVLIS*