Integrative Orthology Viewer: Oropetium_20150105_02869 (Oropetium thomaeum) top


Inparalogs

Organism Source Genes #genes Details
Oropetium thomaeumOrthologous gene familyOropetium_20150105_00802 Oropetium_20150105_02869 Oropetium_20150105_12202 ...5
Anchor pointOropetium_20150105_12202 1
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)familyOropetium_20150105_02869 1
Tree-based orthologOropetium_20150105_02869 1

Orthologs

Organism Source Type Genes #genes Details
Amborella trichopodaOrthologous gene familymany-to-manyATR0618G384 ATR0680G181 ATR0739G106 ...4
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1ATR0680G181 1
Tree-based ortholog1-to-1ATR0680G181 1
Ananas comosusOrthologous gene familymany-to-manyAco000085 Aco001400 Aco002914 ...7
Anchor point1-to-manyAco016297 Aco007620 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Aco016297 1
Tree-based ortholog1-to-manyAco007620 Aco016297 2
Arabidopsis thalianaOrthologous gene familymany-to-manyAT1G01780 AT1G10200 AT2G39900 ...6
Anchor point1-to-1AT3G61230 1
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-manyAT1G01780 AT2G45800 2
Tree-based ortholog1-to-manyAT3G61230 AT2G45800 AT1G01780 3
Brachypodium distachyonOrthologous gene familymany-to-manyBradi1g44810 Bradi1g67100 Bradi3g30200 ...6
Anchor point1-to-manyBradi3g49950 Bradi5g16666 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Bradi3g30200 1
Tree-based ortholog1-to-manyBradi3g49950 Bradi5g16666 2
Elaeis guineensisOrthologous gene familymany-to-manyEGU0455G0011 EGU0881G0089 EGU0881G0686 ...8
Anchor point1-to-1EGU0455G0011 1
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-manyEGU1724G0003 EGU0455G0011 2
Tree-based ortholog1-to-manyEGU0455G0011 EGU1724G0003 2
Hordeum vulgareOrthologous gene familymany-to-manyHVU0037G3217 HVU0040G0102 HVU0041G1143 ...4
Anchor point1-to-1HVU0037G3217 1
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1HVU0037G3217 1
Tree-based ortholog1-to-1HVU0037G3217 1
Marchantia polymorphaOrthologous gene familymany-to-1Mapoly0080s0053 1
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Mapoly0080s0053 1
Tree-based ortholog1-to-1Mapoly0080s0053 1
Micromonas commodaOrthologous gene familymany-to-1MCO15G173 1
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1MCO15G173 1
Tree-based ortholog1-to-1MCO15G173 1
Musa acuminataOrthologous gene familymany-to-manyMAC02G3006 MAC04G1615 MAC04G2548 ...13
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1MAC12G0086 1
Tree-based ortholog1-to-manyMAC05G2263 MAC12G1967 MAC10G0708 ...6
Oryza brachyanthaOrthologous gene familymany-to-manyOB02G32940 OB03G21890 OB04G26780 ...6
Anchor point1-to-manyOB04G26780 OB02G32940 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1OB02G32940 1
Tree-based ortholog1-to-1OB04G26780 1
Oryza sativa ssp. indicaOrthologous gene familymany-to-manyOsR498G0204401000.01 OsR498G0305636300.01 OsR498G0408958800.01 ...5
Anchor point1-to-manyOsR498G0204401000.01 OsR498G0408958800.01 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1OsR498G0408958800.01 1
Tree-based ortholog1-to-1OsR498G0408958800.01 1
Oryza sativa ssp. japonicaOrthologous gene familymany-to-manyLOC_Os02g42820 LOC_Os03g15940 LOC_Os04g45010 ...6
Anchor point1-to-manyLOC_Os04g45010 LOC_Os02g42820 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1LOC_Os04g45010 1
Tree-based ortholog1-to-1LOC_Os04g45010 1
Phalaenopsis equestrisOrthologous gene familymany-to-manyPEQU_11563 PEQU_21191 PEQU_24350 ...4
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1PEQU_21191 1
Tree-based ortholog1-to-1PEQU_21191 1
Phyllostachys edulisOrthologous gene familymany-to-manyPH01000006G1570 PH01000154G1080 PH01001115G0660 ...4
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-manyPH01001115G0660 PH01000154G1080 2
Tree-based ortholog1-to-manyPH01001115G0660 PH01000154G1080 2
Physcomitrella patensOrthologous gene familymany-to-manyPp3c11_18380 Pp3c17_20150 Pp3c7_3100 3
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-manyPp3c7_3100 Pp3c11_18380 2
Tree-based ortholog1-to-manyPp3c7_3100 Pp3c11_18380 2
Picea abiesOrthologous gene familymany-to-manyPAB00008422 PAB00031571 PAB00056838 3
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1PAB00008422 1
Tree-based ortholog1-to-1PAB00008422 1
Populus trichocarpaOrthologous gene familymany-to-manyPotri.001G107100 Potri.001G292900 Potri.002G118000 ...12
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-manyPotri.008G063600 Potri.010G193800 2
Tree-based ortholog1-to-manyPotri.001G107100 Potri.003G124300 2
Selaginella moellendorffiiOrthologous gene familymany-to-manySMO114G0128 SMO353G0337 SMO367G0448 3
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1SMO353G0337 1
Tree-based ortholog1-to-manySMO367G0448 SMO114G0128 2
Setaria italicaOrthologous gene familymany-to-manySeita.1G250500 Seita.3G353200 Seita.4G104700 ...6
Anchor point1-to-manySeita.1G250500 Seita.7G179500 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Seita.1G250500 1
Tree-based ortholog1-to-1Seita.1G250500 1
Solanum lycopersicumOrthologous gene familymany-to-manySolyc01g094320.2 Solyc03g114000.2 Solyc04g077780.2 ...11
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Solyc05g049870.2 1
Tree-based ortholog1-to-manySolyc08g007940.2 Solyc08g080740.2 2
Sorghum bicolorOrthologous gene familymany-to-manySobic.001G426200 Sobic.004G303700 Sobic.006G159000 ...5
Anchor point1-to-manySobic.004G303700 Sobic.006G159000 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Sobic.004G303700 1
Tree-based ortholog1-to-1Sobic.004G303700 1
Spirodela polyrhizaOrthologous gene familymany-to-manySpipo23G0006900 Spipo23G0007000 2
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Spipo23G0007000 1
Tree-based ortholog1-to-1Spipo23G0007000 1
Triticum aestivumOrthologous gene familymany-to-manyTAE01412G001 TAE05754G002 TAE09886G001 ...16
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-manyTAE30476G002 TAE01412G001 TAE38860G001 3
Tree-based ortholog1-to-manyTAE01412G001 TAE30476G002 TAE38860G001 ...6
Vitis viniferaOrthologous gene familymany-to-manyGSVIVG01007812001 GSVIVG01009338001 GSVIVG01016382001 ...6
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1GSVIVG01019807001 1
Tree-based ortholog1-to-1GSVIVG01019807001 1
Zea maysOrthologous gene familymany-to-manyZm00001d002844 Zm00001d017382 Zm00001d025926 ...8
Anchor point1-to-manyZm00001d051262 Zm00001d025926 Zm00001d002844 ...4
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Zm00001d051262 1
Tree-based ortholog1-to-manyZm00001d051262 Zm00001d017382 2
Zostera marinaOrthologous gene familymany-to-manyZosma16g00750 Zosma186g00290 Zosma18g00070 ...5
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Zosma16g00750 1
Tree-based ortholog1-to-manyZosma16g00750 Zosma186g00290 2
Zoysia japonica ssp. nagirizakiOrthologous gene familymany-to-manyZjn_sc00002.1.g06960.1.sm.mkhc Zjn_sc00004.1.g05410.1.am.mk Zjn_sc00022.1.g07600.1.am.mk ...5
Anchor point1-to-manyZjn_sc00022.1.g07600.1.am.mk Zjn_sc00004.1.g05410.1.am.mk Zjn_sc00056.1.g03320.1.am.mk 3
Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family1-to-1Zjn_sc00002.1.g06960.1.sm.mkhc 1
Tree-based ortholog1-to-manyZjn_sc00056.1.g03320.1.am.mk Zjn_sc00004.1.g05410.1.am.mk 2
Download orthologs