#orthologous genes for NNU_00370 # #TROG : Tree-based ortholog #ORTHO : Orthologous gene family #anchor_point : Anchor point #BHIF : Best-Hits-and-Inparalogs(BHI)family # #species gene_id evidence_count evidences Nelumbo nucifera NNU_00370 2 ORTHO BHIF Nelumbo nucifera NNU_07471 1 BHIF Nelumbo nucifera NNU_04434 1 BHIF