Similarity page

Number of BLAST hits
68 genes are similar to HV6825G00010
Heatmap
View heatmap of associated gene family
Gene ID Organism Gene Family Evalue Bitscore Alignment Length Identity Percentage
HV6825G00010 Hordeum vulgare HOM03M002426 ORTHO03M136671 0.0 1259 604 100.00
SI006G18810 Setaria italica HOM03M002426 ORTHO03M142819 0.0 855 613 69.98
OS08G37780 Oryza sativa ssp. japonica HOM03M002426 ORTHO03M349219 0.0 837 608 68.26
SB07G029085 Sorghum bicolor HOM03M002426 ORTHO03M075850 0.0 798 602 66.94
BD3G38650 Brachypodium distachyon HOM03M002426 ORTHO03M078220 0.0 717 488 74.39
OS09G29630 Oryza sativa ssp. japonica HOM03M002426 ORTHO03M354787 0.0 713 642 56.54
SI002G24610 Setaria italica HOM03M002426 ORTHO03M175318 0.0 710 631 56.10
SB02G027340 Sorghum bicolor HOM03M002426 ORTHO03M116519 0.0 697 639 56.18
OSINDICA_09G23820 Oryza sativa ssp. indica HOM03M002426 ORTHO03M127212 0.0 697 675 53.93
BD4G32840 Brachypodium distachyon HOM03M002426 ORTHO03M160576 0.0 692 640 56.56
ZM01G31020 Zea mays HOM03M002426 ORTHO03M327553 0.0 684 605 60.00
ZM07G16910 Zea mays HOM03M002426 ORTHO03M051700 0.0 687 640 54.53
HV47687G00010 Hordeum vulgare HOM03M002426 ORTHO03M051696 0.0 672 650 52.62
MA07G19570 Musa acuminata HOM03M002426 ORTHO03M051697 0.0 599 609 52.55
VV07G02620 Vitis vinifera HOM03M002426 ORTHO03M148454 0.0 573 607 51.24
PT07G09610 Populus trichocarpa HOM03M002426 ORTHO03M051699 0.0 564 608 49.01
SL11G010110 Solanum lycopersicum HOM03M002426 ORTHO03M196861 0.0 565 643 46.66
CP00055G00800 Carica papaya HOM03M002426 ORTHO03M051695 0.0 563 618 48.87
AT2G22400 Arabidopsis thaliana HOM03M002426 ORTHO03M063858 2e-175 525 601 46.26
SL05G051520 Solanum lycopersicum HOM03M002426 ORTHO03M148296 6e-175 524 606 46.86
AT4G40000 Arabidopsis thaliana HOM03M002426 ORTHO03M378086 1e-163 494 591 44.84
PP00083G01030 Physcomitrella patens HOM03M002426 ORTHO03M051698 2e-141 438 621 39.61
OSINDICA_08G36080 Oryza sativa ssp. indica HOM03M002426 ORTHO03M075686 5e-118 372 291 64.60
OL21G01290 Ostreococcus lucimarinus HOM03M002426 ORTHO03M079456 6e-97 317 579 34.72
OL13G01690 Ostreococcus lucimarinus HOM03M002426 ORTHO03M219527 6e-97 317 579 34.72
OL04G00820 Ostreococcus lucimarinus HOM03M002426 ORTHO03M058543 4e-61 220 292 40.07
OL20G02210 Ostreococcus lucimarinus HOM03M002426 ORTHO03M404212 9e-54 197 288 36.81
CR03G08540 Chlamydomonas reinhardtii HOM03M002426 ORTHO03M323912 1e-51 195 195 50.26
PT05G07290 Populus trichocarpa HOM03M002426 ORTHO03M175328 4e-32 129 279 34.41
OL08G01310 Ostreococcus lucimarinus HOM03M002426 ORTHO03M406467 7e-22 99.8 228 33.77
AT5G55920 Arabidopsis thaliana HOM03M004291 ORTHO03M358014 2e-12 73.6 143 32.87
CP00012G01300 Carica papaya HOM03M004291 ORTHO03M150165 2e-11 70.5 143 32.87
AT4G26600 Arabidopsis thaliana HOM03M004291 ORTHO03M392053 5e-11 69.3 170 31.18
PP00230G00330 Physcomitrella patens HOM03M004291 ORTHO03M367844 1e-10 68.2 143 33.57
PT01G36960 Populus trichocarpa HOM03M004291 ORTHO03M394815 3e-10 67.0 143 31.47
CR10G03560 Chlamydomonas reinhardtii HOM03M002426 ORTHO03M073671 5e-10 66.2 81 44.44
VV04G00620 Vitis vinifera HOM03M005509 ORTHO03M139392 6e-10 65.1 119 35.29
SB04G029465 Sorghum bicolor HOM03M004291 ORTHO03M198284 6e-10 65.9 145 32.41
SL07G052110 Solanum lycopersicum HOM03M004291 ORTHO03M005105 8e-10 65.5 144 31.25
BD3G56470 Brachypodium distachyon HOM03M004291 ORTHO03M005105 1e-09 65.1 145 33.10
ZM05G38960 Zea mays HOM03M004291 ORTHO03M107825 2e-09 62.8 145 32.41
VV19G05720 Vitis vinifera HOM03M006510 ORTHO03M101689 2e-09 63.9 140 33.57
OL03G00100 Ostreococcus lucimarinus HOM03M004291 ORTHO03M271656 2e-09 63.9 143 31.47
OS02G49270 Oryza sativa ssp. japonica HOM03M004291 ORTHO03M241595 2e-09 64.3 143 30.77
HV39220G00010 Hordeum vulgare HOM03M004291 ORTHO03M005105 2e-09 63.9 145 32.41
OS09G37860 Oryza sativa ssp. japonica HOM03M004291 ORTHO03M005105 3e-09 63.5 143 30.07
ZM04G22810 Zea mays HOM03M004291 ORTHO03M005105 3e-09 63.5 145 31.72
MA07G20590 Musa acuminata HOM03M004291 ORTHO03M282558 3e-09 63.5 143 28.67
MA03G10960 Musa acuminata HOM03M006510 ORTHO03M006382 6e-09 62.4 81 43.21
SI001G31380 Setaria italica HOM03M004291 ORTHO03M005105 9e-09 62.0 143 30.07
BD4G33067 Brachypodium distachyon HOM03M006510 ORTHO03M112746 1e-08 61.6 87 39.08
ZM02G32320 Zea mays HOM03M006510 ORTHO03M016025 2e-08 60.8 87 37.93
OSINDICA_09G30180 Oryza sativa ssp. indica HOM03M004291 ORTHO03M403353 2e-08 61.2 141 29.79
AT3G13180 Arabidopsis thaliana HOM03M006510 ORTHO03M006382 4e-08 60.1 81 41.98
OSINDICA_09G24290 Oryza sativa ssp. indica HOM03M006510 ORTHO03M233839 4e-08 59.7 79 43.04
SL12G015710 Solanum lycopersicum HOM03M006510 ORTHO03M228142 6e-08 59.3 80 42.50
CR13G07780 Chlamydomonas reinhardtii HOM03M005666 ORTHO03M002359 1e-07 58.5 93 39.78
PT01G36850 Populus trichocarpa HOM03M006510 ORTHO03M006382 2e-07 57.8 82 42.68
SB02G027560 Sorghum bicolor HOM03M006510 ORTHO03M288835 2e-07 57.8 87 36.78
CR06G05550 Chlamydomonas reinhardtii HOM03M004291 ORTHO03M245222 2e-07 57.8 152 29.61
CP00012G01210 Carica papaya HOM03M006510 ORTHO03M006382 3e-07 57.0 94 38.30
PT07G05680 Populus trichocarpa HOM03M005509 ORTHO03M319204 6e-07 55.8 91 34.07
SI006G07240 Setaria italica HOM03M005509 ORTHO03M256197 7e-07 55.5 84 34.52
SI002G24940 Setaria italica HOM03M006510 ORTHO03M356467 9e-07 55.5 87 36.78
PP00054G00910 Physcomitrella patens HOM03M006510 ORTHO03M016025 1e-06 55.1 78 42.31
CR00G00490 Chlamydomonas reinhardtii HOM03M006510 ORTHO03M248529 1e-06 55.1 78 41.03
HV275250G00020 Hordeum vulgare HOM03M006510 ORTHO03M006382 1e-06 55.1 87 36.78
CR13G07160 Chlamydomonas reinhardtii HOM03M005509 ORTHO03M389101 5e-06 53.1 84 36.90