Annotations

Page 4 of 1488, showing 20 records out of 29750 total, starting on record 61, ending on 80

Gene Transcript Start Stop Strand Chr Type Gene family
LJ1G000090LJ1G000090.12718928493-chr1codingorphan gene
LJCG00270LJCG00270.12738828449-chloroplastcoding HOM03D000876
LJ2G000050LJ2G000050.12770933156+chr2coding HOM03D000044
LJ4G000090LJ4G000090.12842330219+chr4codingorphan gene
LJ5G000060LJ5G000060.12844129061-chr5codingorphan gene
LJ6G000040LJ6G000040.12854031712-chr6codingorphan gene
LJ1G000100LJ1G000100.12905630496+chr1coding HOM03D005731
LJ3G000070LJ3G000070.12906535525+chr3codingorphan gene
LJCG00280LJCG00280.12973929810-chloroplastrna
LJCG00290LJCG00290.13042630498+chloroplastrna
LJCG00300LJCG00300.13055930642+chloroplastrna
LJCG00310LJCG00310.13110531178+chloroplastrna
LJCG00320LJCG00320.13159831702+chloroplastcoding HOM03D006644
LJ4G000100LJ4G000100.13188732106+chr4coding HOM03D000517
LJ6G000050LJ6G000050.13234240037+chr6coding HOM03D003967
LJCG00330LJCG00330.13237932468-chloroplastcoding HOM03D001219
LJ4G000110LJ4G000110.13310936009+chr4codingorphan gene
LJCG00340LJCG00340.13359933669-chloroplastrna
LJ2G000060LJ2G000060.13367535813-chr2coding HOM03D007782
LJ1G000110LJ1G000110.13398034716+chr1coding HOM03D002123