Annotations

Page 1 of 1488, showing 20 records out of 29750 total, starting on record 1, ending on 20

Gene Transcript Start Stop Strand Chr Type Gene family
LJ2G000010LJ2G000010.112266-chr2codingorphan gene
LJCG00010LJCG00010.148121-chloroplastrna
LJCG00020LJCG00020.14121473-chloroplastcoding HOM03D001437
LJ5G000010LJ5G000010.18711677-chr5codingorphan gene
LJ6G000010LJ6G000010.112591625+chr6coding HOM03D000013
LJCG00030LJCG00030.117804478-chloroplastrna
LJCG00040LJCG00040.121743700-chloroplastcoding HOM03D003128
LJ3G000010LJ3G000010.124813960-chr3codingorphan gene
LJ4G000010LJ4G000010.125082951+chr4coding HOM03D003949
LJ5G000020LJ5G000020.125384598-chr5codingorphan gene
LJ1G000010LJ1G000010.125764889-chr1coding HOM03D000395
LJ4G000020LJ4G000020.129743389+chr4codingorphan gene
LJ4G000030LJ4G000030.151455980+chr4codingorphan gene
LJCG00050LJCG00050.151586585-chloroplastcoding HOM03D001139
LJ6G000020LJ6G000020.161579966-chr6coding HOM03D000709
LJ4G000040LJ4G000040.167398098-chr4codingorphan gene
LJCG00060LJCG00060.173678863+chloroplastcoding HOM03D000513
LJ5G000030LJ5G000030.175288431+chr5codingorphan gene
LJ1G000020LJ1G000020.185078940+chr1codingorphan gene
LJCG00070LJCG00070.188609261+chloroplastcoding HOM03D000513