Integrative Orthology Viewer  

Gene id
ZM06G25270
Organism
Zea mays
Download
Download orthologs

Inparalogs

Organism Source Genes #genes Details
Zea maysOrthologous gene familyZM06G25270 1
Anchor pointZM03G25790 1
Best hit familyZM06G25270 1
Tree-based orthologsZM06G25270 1

Orthologs

Organism Source Type Genes #genes Details
Arabidopsis lyrataOrthologous gene family1-to-1AL7G17510 1
Best hit family1-to-1AL7G17510 1
Tree-based orthologs1-to-manyAL8G13940 AL7G17510 2
Arabidopsis thalianaOrthologous gene family1-to-1AT4G24630 1
Best hit family1-to-1AT4G24630 1
Tree-based orthologs1-to-manyAT5G50020 AT4G24630 2
Brachypodium distachyonOrthologous gene family1-to-1BD2G24190 1
Anchor point1-to-1BD2G24190 1
Best hit family1-to-1BD2G24190 1
Tree-based orthologs1-to-1BD2G24190 1
Carica papayaOrthologous gene family1-to-1CP00049G00870 1
Best hit family1-to-1CP00049G00870 1
Tree-based orthologs1-to-1CP00049G00870 1
Fragaria vescaOrthologous gene family1-to-1FV2G21210 1
Best hit family1-to-1FV2G21210 1
Tree-based orthologs1-to-1FV2G21210 1
Glycine maxOrthologous gene family1-to-manyGM02G08790 GM10G36730 GM16G27910 ...4
Best hit family1-to-manyGM02G08790 GM16G27910 2
Tree-based orthologs1-to-manyGM20G30860 GM10G36730 GM02G08790 ...4
Lotus japonicusOrthologous gene family1-to-1LJ5G024330 1
Best hit family1-to-1LJ5G024330 1
Tree-based orthologs1-to-manyLJ0G028690 LJ5G024330 2
Malus domesticaOrthologous gene family1-to-1MD10G002210 1
Best hit family1-to-1MD10G002210 1
Tree-based orthologs1-to-manyMD10G002210 MD00G040160 2
Manihot esculentaOrthologous gene family1-to-1ME07519G00560 1
Anchor point1-to-1ME02939G00250 1
Best hit family1-to-1ME07519G00560 1
Tree-based orthologs1-to-manyME07519G00560 ME10954G00240 ME02939G00250 3
Medicago truncatulaOrthologous gene family1-to-1MT1G098390 1
Best hit family1-to-1MT1G098390 1
Tree-based orthologs1-to-1MT1G098390 1
Oryza sativa ssp. japonicaOrthologous gene family1-to-1OS05G36090 1
Anchor point1-to-manyOS05G36090 OS01G64810 2
Best hit family1-to-1OS05G36090 1
Tree-based orthologs1-to-manyOS01G64810 OS05G36090 2
Oryza sativa ssp. indicaOrthologous gene family1-to-1OSINDICA_05G32350 1
Anchor point1-to-manyOSINDICA_05G32350 OSINDICA_01G61450 2
Best hit family1-to-1OSINDICA_05G32350 1
Tree-based orthologs1-to-manyOSINDICA_01G61450 OSINDICA_05G32350 2
Populus trichocarpaOrthologous gene family1-to-manyPT02G06420 PT05G20570 2
Best hit family1-to-manyPT05G20570 PT02G06420 2
Tree-based orthologs1-to-manyPT02G06420 PT05G20570 PT07G06860 3
Ricinus communisOrthologous gene family1-to-1RC29863G00300 1
Anchor point1-to-1RC29863G00300 1
Best hit family1-to-1RC29863G00300 1
Tree-based orthologs1-to-manyRC29863G00300 RC27965G00040 2
Sorghum bicolorOrthologous gene family1-to-1SB09G021530 1
Anchor point1-to-1SB09G021530 1
Best hit family1-to-1SB09G021530 1
Tree-based orthologs1-to-1SB09G021530 1
Theobroma cacaoOrthologous gene family1-to-1TC00G082970 1
Best hit family1-to-1TC00G082970 1
Tree-based orthologs1-to-manyTC00G082970 TC01G010470 2
Vitis viniferaOrthologous gene family1-to-1VV18G15800 1
Best hit family1-to-1VV18G15800 1
Tree-based orthologs1-to-manyVV18G15800 VV07G06720 2
Chlamydomonas reinhardtiiBest hit family1-to-1CR01G01470 1
Tree-based orthologs1-to-1CR01G01470 1
Micromonas sp. RCC299Best hit family1-to-1MRCC299_05G05690 1
Tree-based orthologs1-to-1MRCC299_05G05690 1
Ostreococcus lucimarinusBest hit family1-to-1OL16G00660 1
Tree-based orthologs1-to-1OL16G00660 1
Ostreococcus tauriBest hit family1-to-1OT17G00600 1
Tree-based orthologs1-to-1OT17G00600 1
Physcomitrella patensBest hit family1-to-manyPP00209G00660 PP00026G00540 PP00036G00130 3
Tree-based orthologs1-to-manyPP00036G00130 PP00209G00660 PP00026G00540 3
Selaginella moellendorffiiBest hit family1-to-1SM00013G02350 1
Tree-based orthologs1-to-manySM00068G00370 SM00013G02350 2
Volvox carteriBest hit family1-to-1VC00038G00840 1
Tree-based orthologs1-to-1VC00038G00840 1