>PP00001G00790 MPATQWITTFTTLGGQMKQRYHYDAADSRLTEHVEKGNEDGLYISSVASCTNLWALVMDTKTGFTAQVHELSHVFAILECMWVYLEIYFVQDFAYNLLEGSTG* >PP00039G00100 MDILEMVTNMKFDEEPNHGKLVLLFDSILGLNPIERPINTCSVEKMHSMTFFCFVFLVHTLRIHFEPTLYLIIILIKPFISSIPYRLVRRNGKSDVEEDEDDQPKKKIWLGMPATQWITTFTTLNGQMKQSVASCTNLWALVMDARIRFIAQAHELSHVDDSQVQAIRSTIEPSVVSLGVASAIAWVDSGMGENAGSFTSSIGIDYQEQV* >PP00096G01110 MVLFANGRLIIMVLVAYIAKVDKVTTTSWYVHGDVKPENFLLRQLNVLEEKKLFLVHLELEYSSLARLSDILEMVANMKFDEEPNHKKLVLLFDCILGPNPTMRFINIDGVEKLIRREGELDVEEDEDDQPKKKSRLGMPVTQWITTFTTLGGQMKQRYHYDVADSKHTEYVESDNEDSLYISSVASCTNL* >PP00129G00700 MELEDLKTFWLNEHGVCFKPPHGSCFSFTAAVPKPGTLHKGIGQRNDRDGAVGRSVLVHRSLSLSKFEHRSGKGCNHGPPCEWQVYKCISRLVSYTSMVGAGSFSSTLGGSHGVGRVYYKGRQGDYYVMVMDILGYAHGDVKPENFLLGQSNTPEEKKLFHVHLGLDVLEIVANMKFDKEPNHGKLVLLFDSILDPNPTVRPINTDGVEKDSFFEPTLHLIIILIKPFVSSVPYRLVRREGESDIEEDEDDQPKKKIRLGMPATQWITTFTTLGGQMKQRYHYDAADFRLTEHVEKSNEDGLYISSVASCTNLWALVMDTRTAFTAQVHELSHVFAVLKYMWAYLEIYFVKAEGRGPVDEVLGDSALGGMYQRSHNLRGKKSVQLHAFNNFFFSPLNLPVSRGEFLGFSMLDKESLIEAGSGKREMEQVKRPYEG* >PP00229G00380 MALFFHSLLQSLHGTLHKGIGQHNNMDRVVGRSVLVDRPLSSSKFEHRSSKDCNHGPPCKWQVYNHSVGRVYYTGRQGDYYVMVMDMLGYVHGDVKPKNFLLEQPNTPEEKNLFLIHLGLGRQQRFSGVEEENDILEMVANMKFDEEPNHGKLVTVLKRLVKREGESDVEEDEDDQPKKKIRLGMPATQWITTFTTLGGQMKQRYHYDAADSRLTKHVEKGNEDGLYISSVASCTNLWALVMDTRTGFTAQVHELSHVFAILKCMWVYLEIYFVQDFACGLLEDSALGGMYQRSHNLRGRKSVQLHAFNNFFLSPSSLPVSGGDKAKHCNPRQYHYSETGYLDFWNESSRRGDACKFTHRVFECWLHSARY* >PP01655G00010 MVANMKFDEEPNHGKLVLFFDSILGPNPTVRPINTDSVEKVLVRREGESHVEEDEDDQPKKKIRLGMPATQWITTFTTLGGQMKQRYHYHAADSRLTEHVEKGNED