>ENSMUSG00000026051 MSTSSARPAVLALAGLALLLLLCLGPDGISGNKLKKMLQKREGPVPSKTNVAVAENTAKEFLGGLKRAKRQLWDRTRPEVQQWYQQFLYMGFDEAKFEDDVNYWLNRNRNGHDYYGDYYQRHYDEDAAIGPHSRESFRHGASVNYNDY*